Compassietraining

Kosten: 220,-

Tijden: 9 avonden, van 19.30- 21.30 uur.

Start: 4 oktober 2017..

foto buiten citaat smile
"Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft in diepste wezen niets anders dan iets dat onze liefde nodig heeft"
- Rainer Maria Rilke-


Compassie is gebaseerd op de mindfulness. Mindfulness maakt je bewust van wat er in je omgaat aan gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Daarnaast word je je ook bewuster van hoe je ermee omgaat. Zelfcompassie maakt je bewust van hoe je met jezelf omgaat. Je traint jezelf om met meer mildheid om te gaan met jezelf en anderen. Innerlijke hardheid, strengheid of waakzaamheid kan plaatsmaken voor een innerlijke helper.

Compassie training past bij mensen die vaak malen of piekeren, een sterke innerlijke criticus hebben, niet zo' n hoge dunk van zichzelf hebben, graag meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen, graag anderen een plezier doen en zichzelf daarbij wel eens vergeten, graag beter wil leren omgaan met hun emoties of stress ervaren en mensen die graag met meer mildheid in het leven willen staan.

Tijdens de 9 avonden staat het samen oefenen en uitwisselen van ervaringen centraal. Je ontvangt een werkboek en een tweetal cd's om thuis te kunnen oefenen.